Empros pharma tar in 40 msek och säkrar finansieringen av proof-of-concept-studie för EMP16

Det svenska läkemedelsutvecklingsföretaget Empros Pharma AB tar nu nästa steg i den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten för viktminskning, EMP16. Empros har tillsammans med Vator Securities rest 40 miljoner kronor i en fulltecknad aktieemission för att finansiera en proof-of-concept-studie. Studien som planeras är en sex månaders randomiserad och placebokontrollerad studie av EMP16 med viktminskning som primär endpoint. Slutgiltiga studiedata kommer att publiceras i början av 2021.

Investerarna i emissionen är dels de tidigare ägarna Thomas Eldered via bolag, personer i Empros ledning och styrelse, dels nya investerare med omfattande erfarenhet från investeringar inom life science sektorn. Thomas Eldered är fortsatt huvudägare i Empros Pharma efter emissionen.

EMP16 är en oral läkemedelskandidat för viktminskning. EMP16 förväntas ha minst lika god effekt på viktminskning som de ledande injektionspreparaten som idag finns på marknaden, men med en signifikant förbättrad säkerhets- och tolerabilitetsprofil. EMP16 är baserat på två kända läkemedelssubstanser i en s.k. modified release fixed dose combination.

Empros har under det senaste året utarbetat en detaljerad regulatorisk och affärsmässig plan för hur EMP16 ska nå marknaden via det kliniska programmet. Utarbetandet av planen innefattar vetenskapliga råd hos läkemedelsmyndigheterna i Sverige, Europa och Korea, samt marknadsanalyser, licens- och investeringsdiskussioner med läkemedelsbolag och institutionella investerare. Genom denna plan har Empros en tydlig väg framåt för EMP16 där proof-of-concept-studien är den första stora milstolpen.

”Det är med stor stolthet och glädje som Empros nu med full fart kan fortsätta sin utveckling av EMP16”säger Arvid Söderhäll, VD Empros Pharma AB. ”Både de nya och våra gamla ägare demonstrerar genom sitt deltagande i emissionen tydligt sin tilltro till såväl produkten som till Empros Pharma som bolag och den plan vi har lagt för kommande utveckling och värdeskapande. Genom denna emission kommer Empros att kunna ta nästa stora kliv i utvecklingen av EMP16”

Mer information: Arvid Söderhäll, VD Empros Pharma +46 (0)70 723 33 63.

Share the Post: