Media

Svenska forskare utvecklar nytt läkemedel mot fetma

Life Science Sweden, 2023

Empros växlar upp - gör sig redo för fas 3-studier.

Svenska Dagbladet: Innovation & Forskning, 2023

Empros Pharma i framkant med sin behandling mot obesitas

Svenska Dagbladet: Future of Swedish Healthcare, 2023